REALIZACJE WWW  •  E-KSIĄŻKI  •  PROJEKTY GRAFICZNE  •  KONTAKT
 
 
 
 
WSZYSTKIE KSIĄŻKI
 
 
 
lectio divina
 
 
• Być uczniem Jezusa
 
• Jakim prawem...
 
• Prawdziwie,...
 
 
 
ze skarbca słowa Bożego
 
 
• rozważania maryjne
 
• rozważania pasyjne
 
• rekolekcje biblijne
 
• refleksje biblijne
 
• rozważania
  dla kapłanów
 
 
 
•  •  •
 
 
• Ostatnia deska   ratunku
 
• Z tym, który ukochał
 
 
 
  Niedaleko jesteś od królestwa Bożego, rekolekcje biblijne na podst. Mk 11-12, Ryszard Wróbel OFMConv
Ryszard Wróbel OFMConv
NIEDALEKO JESTEŚ OD KRÓLESTWA BOŻEGO
rekolekcje biblijne na podstawie Mk 11-12

Format: 130 x 185 mm, str. 116, oprawa miękka.

Zamówienia:

dystrybucja@perbene.pl
tel. kom. 602 291 008

POZYCJA DOSTĘPNA TAKŻE w FORMACIE EPUB


W Ewangelii św. Marka, rozdziały 11 i 12 mają szczególne znaczenie, stanowią bowiem podsumowanie tego wszystkiego, co wydarzyło się i zostało opisane wcześniej. Dzięki temu mogą pomóc w zrozumieniu wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Z jednej strony stanowią punkt odniesienia - dają możliwość weryfikacji czy wszystko zostało właściwie zrozumiane, z drugiej - są swoistym otrzeżeniem: nie wszytsko jest oczywiste przy pobieżnej lekturze; zatem i nasze życie wymaga nowej oceny w ich świetle.

Rozdziały te mają jeszcze jedną niezmiernie ważną cechę: uderza w nich polemiczny wydźwięk! Dzieje się tak dlatego, że propozycja Jezusa zawsze powoduje jakąś reakcję, stanowi swoisty "kłopot" dla słuchacza. Są to typowe reakcje człowieka, gdy dotyka się jego życiowych problemów. Człowiek nie lubi przegrywać, nie chce rezygnować ze zdobytych przez siebie pozycji, nawet gdy prosi go o to sam Bóg. Wydarzenia rozważane w książce rozgrywają się na wzgórzu świątynnym, czyli w centrum religijnym i politycznym narodu wybranego. Dla czytelnika fakt ten jest zaproszeniem do tego, by doszukiwać się najgłębszych pokładów swojego wnętrza, czyli dotknąć wiary, którą wyznaje.

Okazją do takich właśnie poszukiwań jest kolejna książka o. Ryszarda Wróbla, napisana przejrzystym, prostym, przystępnym językiem. Wpisuje się ona znakomicie w modny dzisiaj nurt "lectio divina". Oparta na rzeczowej egzegezie i dogłębnej analizie stanowi pożyteczne narzędzie dla każdego, kto pragnie konfrontować swoje życie ze słowem Bożym.

spis treści i fragmenty tekstu:

Pierwsza nauka: Przygotowania do wjazdu do Jerozolimy.
Komentatorzy zazwyczaj nadają temu fragmentowi tytuł "Triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy" (...) Ewangelista natomiast zwraca uwagę na przygotowania do tego wydarzenia; na jedenaście wersetów tylko jeden dotyczy samego wjazdu do Miasta Świętego, siedem poświęconych jest osiołkowi. To zastanawiające. Jeśli nie uwzględnimy tych proporcji, znaczenia tekstu będziemy szukać drogą okrężną...

Druga nauka: Nieurodzajne drzewo figowe.
Marek odnotowuje, że Jezus odczuł głód. To jedyny taki przypadek w jego Ewangelii. Nie wspomina o głodzie nawet w scenie kuszenia. To powinno być dla nas wskazówką, że głód Jezusa posiada tutaj znaczenie symboliczne (...) O jaki zatem głód chodzi?...

Trzecia nauka: Wypędzenie przekupniów.
Całe to przedsięwzięcie, które moglibyśmy określić mianem "kompletna obsługa ruchu pielgrzymkowego", było usprawiedliwione potrzebami kultu. Było absolutnie legalne, zgodne z przepisami. Odbywało się za zgodą autorytetów religijnych i stróżów świątyni. Stanowiło zatem nieodłączną część obowiązującego kultu. (...) Jezus tymczasem sprzeciwia się temu...

Czwarta nauka: Wiara, modlitwa i przebaczenie.
Jesteśmy chorzy religijnie, zostaliśmy w pewien sposób oszukani, ponieważ z religii uczyniono zasadę doskonałości mistycznej: reguła - jej zachowanie. Nie ma czegoś podobnego! Nie ma człowieka, który rodzi się dojrzały. Aby urodzić dziecko, potrzeba dziewięciu miesięcy. Aby zrodzić człowieka, potrzeba około trzydziestu lat. Aby zrodzić dziecko Boże, potrzeba całego życia...

Piąta nauka: Pytanie o władzę.
Odpowiedzi Ewangelii nie mają charakteru magicznego. Wymagają wysiłku, poszukiwań, wychowania... inaczej zwycięży w nas powierzchowność. A wtedy - nie znając tego, co naprawdę wartościowe, wielkie, pociągające, godne uwagi, niezastąpione, niepodważalen - w naszych poszukiwaniach będziemy bardzo podatni na idee niekoniecznie zgodne z duchem Ewangelii...

Szósta nauka: Przypowieść o przewrotnych rolnikach.
Oprócz wyroku, przypowieść zawiera ostrzeżenie. Można je sformułować następująco: historia toczy się dalej! Nawet Bóg może być pokonany przez nikczemność ludzi. Nic jednak nie jest w stanie zatrzymać Jego planu zbawienia. Śmierć Jego Syna nie była końcem, ale nowym początkiem...

Siódma nauka: Sprawa podatku.
Bóg nie wyręcza nas w naszej ludzkiej odpowiedzialności. Tymczasem wielu wierzących (...) przyjmuje taki właśnie sposób myślenia: Boże zrób to, zrób tamto. Bóg, na szczęście, nie czyni tego. On towarzyszy, oświeca, wskazuje. To zaskakujące, że Jego wszechmoc zatrzymuje się przed naszą wolnością! Nie ma w Ewangelii takiego miejsca, w którym Bóg przekroczyłby te granice. Bóg godzi się na ryzyko grzechu, godzi się na ludzkie pomyłki, na mylne decyzje, ale nigdy nie niszczy wolności człowieka, nie przekracza jej granic.

Ósma nauka: Sprawa zmartwychwstania.
Jezus ukierunkowuje swoich rozmówców na rzeczywistość Bożą. Bóg nie może stać się problemem marginalnym w życiu człowieka. Nie da się Go pojąć i zrozumieć jedynie z ludzkiego punktu widzenia. Podobnie i zmartwychwstania. Ono jest problemem metahistorycznym, czyli wyjaśni się dopiero poza granicami historii...

Dziewiąta nauka: Największe przykazanie.
Ważność przykazania, o którym uczony w Piśmie rozprawiał z Jezusem (czyli dwa przykazania złączone w jedno), nie polega na tym, iż stoi ono ponad wszystkimi innymi, ile raczej na tym, że pozostałym nadaje właściwy kierunek. Mówiąc inaczej: wszystkie przykazania tracą swoją wartość, jeśli nie są odczytane w świetle miłości Boga, siebie samego i bliźniego...

Dziesiąta nauka: Mesjasz Synem Bożym.
Przekonanie uczonych w Piśmie nie jest pozbawione podstaw, a jedynie nikompletne. Skupili bowiem swoją uwagę wyłącznie na politycznym ziemskim wymiarze nadziei mesjańskich związanych z nadejściem Króla-Wybawiciela. Jezus nie godzi się na takie zawężenie roli Mesjasza...

Jedenasta nauka: Ostrzeżenie prze uczonymi w Piśmie.
Prawdziwy uczeń nie jest przeciwieństwem uczonego w Piśmie, niech to będzie jasne. Trzeba unikać tego rodzaju uogólnień i uproszczeń. Prawdziwy uczeń jest przedciwieństwem zadufania, zapatrzenia w siebie, egoizmu ucieleśnionego przez uczonych w Piśmie, i to bez względu na to, czy chodzi o życie codzienne czy o kwestie wiary...

Dwunasta nauka: Grosz wdowi.
Uboga wdowa na zawsze weszła w historię zbawienia. Stała się ozdobą ewangelii. Patronką ubogich, małych, zapomnianych. nieznanych z imienia, ktorzy jednak przed Bogiem pozostają wielcy. Godni pochwały Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. A to wcale nie tak mało...

 
 
 
 
..: Copyright: Studio perbene :..