REALIZACJE WWW  •  E-KSIĄŻKI  •  PROJEKTY GRAFICZNE  •  KONTAKT
 
 
 
 
WSZYSTKIE KSIĄŻKI
 
 
 
lectio divina
 
 
• Być uczniem Jezusa
 
• Jakim prawem...
 
• Prawdziwie,...
 
 
 
ze skarbca słowa Bożego
 
 
• rozważania maryjne
 
• rozważania pasyjne
 
• rekolekcje biblijne
 
• refleksje biblijne
 
• rozważania
  dla kapłanów
 
 
 
•  •  •
 
 
• Ostatnia deska   ratunku
 
• Z tym, który ukochał
 
 
 
  Z tym, który ukochał radość, rekolekcje ze św. Franciszkiem, Ryszard Wróbel OFMConv
Ryszard Wróbel OFMConv
Z TYM, KTÓRY UKOCHAŁ RADOŚĆ
rekolekcje ze św. Franciszkiem

Format: A-5, str. 64, oprawa miękka.

Zamówienia:

dystrybucja@perbene.pl
tel. kom. 602 291 008


...to pełne prostoty i głębokich przemyśleń rozważania o Ewangelii, służbie, ubóstwie, przyjaźni, radości napisane przez franciszkanina, o. Ryszarda Wróbla.
Spotkania-konfrontacje ze św. Franciszkiem, wciąż wspaniałym i nadal aktualnym chrześcijaninem z Asyżu mogą stać się inspiracją do wewnętrznej wędrówki jego śladami. Przydatne jako pomoc duchowa na czas rekolekcji, dni skupienia, dyskusje w grupach. Stanowią okazję i zarazem zachętę do osobistych przemyśleń, uporządkowania hierarchii wartości, odnalezienia autentycznych motywacji, aby z większą odwagą i autentycznością przyjąć wyzwania świętości.

"Wielką zaletą tej niewielkiej objętościowo, ale bogatej w treść pozycji - treści franciszkańskie są wzbogacone bardzo trafnymi tekstami zaczerpniętymi z wypowiedzi znanych postaci i pisarzy - napisanej ładnym i nowoczesnym językiem jest wskazanie na rolę Zmartwychwstałego w duchowości św. Franciszka, ponieważ na ogół wiąże się go z Ukrzyżowanym. A przecież nie Krzyż, ale Zmartwychwstanie jest naszym celem. (...) Na jego przykładzie Autor przekonuje, że świętość, choć w wielu biografiach jest przedstawiana jako niebywale trudne zadanie, jest możliwa do osiągnięcia także dla dzisiejszego człowieka." (z recenzji prof. zw. dr. hab. Leona Dyczewskiego OFMConv)


spis treści i fragmenty tekstu:

spotkanie pierwsze

Z tym, który ukochał Ewangelię
Człowiek każdej epoki pragnie wyeliminować ze swego życia wszelkie przejawy niepewności i ryzyka: mierzy, oblicza, kalkuluje, ocenia, zabezpiecza się przed każdą nieprzewidzianą okolicznością. Przy takim nastawieniu trudno jest oprzeć swoje życie na wartościach, które dalekie są od (po ludzku pojętej) pewności i wymagają niebywałej odwagi. św. Franciszek z Asyżu, którego podziwiamy i chcemy naśladować, jest namacalnym dowodem, że taki wybór jest możliwy [...]

spotkanie drugie
Z tym, który ukochał służbę

Wyruszać z innymi tą samą drogą, oznacza przyjąć całą ich rzeczywistość w swoje życie; oznacza pozwolić się nękać ich cierpieniem i ich potrzebami. Nie możemy oszukiwać samych siebie: jeśli moja modlitwa i moje działanie nie obejmie ich głębokiego pragnienia wolności, nie mogę iść za Chrystusem, który przyszedł na ziemię po to właśnie, by cierpienia wszystkich wziąć na siebie. [...]

spotkanie trzecie
Z tym, który ukochał ubóstwo i pokój

"Bóg mój i wszystko" - to powiedzenie w ustach Franciszka nie było sloganem. Kiedy bowiem wyzuł się ze wszystkiego, odkrył braterstwo powszechne i rację swojego istnienia. Prawdziwe franciszkańskie ubóstwo jest procesem uwalniania, którego podstawą jest przekonanie, że oto znalazłem Boga jako dobro niezbywalne, jako bogactwo niewyczerpane. Ubóstwo jest zatem wyrazem wiary i nadziei zarazem, jest wyrazem prawdy o naszej relacji do Boga - On jest naszym Bogiem, nikt inny; zatem nic i nikt nie może zająć Jego miejsca w naszym życiu. [...]

spotkanie czwarte
Z tym, który ukochał braterstwo i przyjaźń

Ideał Franciszkowego braterstwa przekracza granice wspólnot zakonnych, klasztornych i stowarzyszeń odwołujących się do jego duchowości. Dla niego bowiem braćmi stajemy się z urodzenia lub poprzez wiarę, przyjaciółmi natomiast z wyboru. Zatem przyjaźń staje się dla człowieka wierzącego rodzajem najwyższej sztuki, jako że jest darmowa, bez oczekiwania jakiegokolwiek rewanżu. [...]

spotkanie piąte
Z tym, który ukochał stworzenie

Franciszek poprzez przykład swojego życia uświadamia nam, że chrześcijanin nie może czuć się wyłączony z wrażliwości ekologicznej; przesłanie biblijne bowiem wyraźnie ukazuje Boga jako Stwórcę i Ojca wszystkich i wszystkiego, człowieka zaś jako współ-twórcę i brata każdej istoty żyjącej. Stworzenie stanowi wartość niepodważalną nie tylko dla osób wierzących, ale dla każdego człowieka. [...]

spotkanie szóste
Z tym, który ukochał radość

Życiowa przygoda św. Franciszka i jego towarzyszy zachęca nas do tego, byśmy podjęli posługę "diakonii uśmiechu". To wspaniałe zajęcie łagodzi napięcia, wygładza życiowe zmarszczki, wymazuje gorzkie zawiłości, skłania do śmiechu, przywraca ducha w walce o dobro i życie. (...) W takim sensie sposób przeżywania radości stanowi sprawdzian naszej wiary. Być może w dniu Sądu Ostatecznego Pan udzieli specjalnej łaski tym, którzy zamiast brać świat zbyt serio, uczynili z każdej ludzkiej rzeczy mały stopień prowadzący do nieba. Warto taką możliwość wziąć pod uwagę. [...]

spotkanie siódme
Z tym, który rozpoznał Zmartwychwstałego

Czy nasze osobiste orędzie jest naprawdę orędziem życia? Czy w naszych codziennych decyzjach opowiadamy się po stronie życia? I nie chodzi tu jedynie o obronę życia dzieci poczętych. To także kwestia pomocy w szukaniu pracy, wzajemnego szacunku w rodzinie, rzetelności w środkach masowego przekazu, uczciwości w konkurencji, zwykłej uprzejmości w relacjach międzyludzkich, odrobiny uśmiechu... [...]

 
 
 
 
..: Copyright: Studio perbene :..