Prace naukowe.

Klient: Autorzy prac.
Wydane drukiem prace doktorskie, z różnych dziedzin (starodruki, muzykologia, biologia).

Zadania Studio perbene:
Opracowanie graficzne z zachowaniem wytycznych Autorów i uczelni, dtp.