Seria wydawnicza.

Klient: Instytut Studiów Franciszkańskich w Krakowie.
Spójne opracowanie graficzne i dtp serii wydawniczych.

Zadania Studio perbene:
projekt graficzny, dtp.