Seria wydawnicza.

Klient: Ryszard Wróbel OFMConv (Autor).
Wydawca: Studio perbene.
Spójne opracowanie graficzne i dtp serii wydawniczych.

Zadania Studio perbene:
redakcja techniczna, projekt graficzny, dtp.