Czasopismo.

Dwumiesięcznik.
84 strony.
Pełen kolor.
Papier kredowany.
Oprawa: szyte drutem.

Zadania Studio perbene:
redakcja techniczna, projekt graficzny, obróbka grafiki, dtp.